In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Välkommen till Svenska psykoanalytiska föreningen

Genom sammangående mellan Svenska psykoanalytiska sällskapet och Svenska psykoanalytiska föreningen bildades den 3 maj 2010 den nya föreningen: Svenska psykoanalytiska föreningen (The Swedish Psychoanalytical Association).

Psykoanalys till reducerad kostnad

Psykoanalys syftar till förståelse för och förändring av känslomässiga svårigheter. Kanske är du också intresserad av hur din inre värld formats. En utgångspunkt för psykoanalys är att varje människa kan försöka förstå sig själv utifrån sina erfarenheter och sin livssituation. I psykoanalys fyra gånger i veckan utforskar du tillsammans med din psykoanalytiker hur olika mönster har präglat och kanske hindrat dig.

Svenska psykoanalytiska föreningen erbjuder psykoanalys hos utbildningskandidat till en lägre kostnad. Utbildningskandidaterna är läkare, psykologer, psykoterapeuter eller har en annan akademisk examen och ofta lång erfarenhet av sitt arbete med människor. Utbildning till psykoanalytiker är en kvalificerad påbyggnadsutbildning.

För information, rådgivning och hänvisning kontakta Institutets mottagning, telefon 08-20 99 20, e-post institutets.mottagning@psykoanalys.se

Vad är psykoanalys? – ABF-huset Stockholm

Tema: Tonåren, höstterminen 2018
 

• Onsdagen 26 september, kl 19:00

Tonåringen i samhället

Föredragshållare: Lena Teurnell, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa). Moderator: Charlotta Björklind, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa) för barn, ungdomar och vuxna.

 

• Onsdagen 24 oktober, kl 19:00

Den andra chansen

Föredragshållare: Agneta Sandell, leg psykolog. leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa) för barn, ungdomar och vuxna.

Moderator: AnnaLena Isaksson, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa) för barn, ungdomar och vuxna

 

• Onsdagen 28 november, kl 19:00

Att upptäcka sitt ansikte och erövra sin existens

Föredragshållare: Henrik Lennartsson, socionom, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa). Moderator: Camilla Silfverskiöld, spec. läkare i psykiatri, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa) för spädbarn, barn, ungdomar och vuxna.

 

• Onsdagen 12 december kl 19:00

Allt handlar om sex

Föredragshållare: Charlotta Björklind, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa) för barn, ungdomar och vuxna.

Moderator: Gunilla Sallander, leg psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (ipa) för barn, ungdomar och vuxna.

ABF-HUSET, SVEAVÄGEN 41 • ENTRÉ 80 KR • VÄLKOMMEN

.pdf Inbjudan för utskrift och spridning

IPA Inter-Regional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis
  NYHET!

   Läs on-line!!
 

Nu finns IPA:s Inter-Regional Encyclopedic Dictionary of Psychoanalysis som digital läs-bok!

Gratis och 295 fullmatade sidor, möjlighet att zooma för att passa dator, läsplatta eller telefon. Det går även att skriva ut valda sidor.

Psykoanalys och rättsfall

Psykoanalysen har åter nämnts i samband med rättsskandaler.
Hur ska vi förstå detta – har psykoanalys med detta att göra?
Följ debatten om frågan i DN och med slutreplik av Salomonsson och Berggren här!

1 Roland Paulsen, 2017-05-22
Sven Å Christiansons bok om Kevin-fallet något av det mest makabra jag läst.
Utredningen av fallet Kevin vilar på en psykologisk förklaringsmodell där misstanken aldrig kan brytas. Roland Paulsen läser om Sven Å Christiansons indragna bok om mordet och finner en otäck paradox.

2 Björn Salomonsson och Gunnar Berggren, 2017-06-05
Roland Paulsen vilseför om psykoanalysen i Kevin-fallet
Sociologen Roland Paulsen angav tredjepersonsförklaringar som förklaring till de mänskliga katastroferna i Quick- och Kevin-fallen. Men de teser om psykoanalysen han presenterar står inte alls i samklang med dagens kunskap, skriver Björn Salomonsson och Gunnar Berggren.

3 Roland Paulsen, 2017-06-05
De bemöter inte ett enda argument i min artikel.
Roland Paulsen svarar psykoanalytikerna Björn Salomonsson och Gunnar Berggren.

4 Björn Salomonsson och Gunnar Berggren, 2017-06-07
Svar från Björn Salomonsson och Gunnar Berggren på Paulsens replik i DN 170607.
(I enlighet med DN:s debattregler togs nedanstående genmäle inte in, eftersom den som inledde debatten, här Roland Paulsen, får slutrepliken. Vi gör därför vårt genmäle tillgängligt här i stället.)

 

Tonåren – skam, sex och sorg – senaste numret i skriftserien

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar explosionsartat i vårt samhälle. Som en lösning på detta föreslås idag allt oftare korta, beteendeförändrande insatser eller medicinering. Med detta nya nummer i vår skriftserie vill vi istället fördjupa oss i ett psykoanalytiskt synsätt på tonårstiden. Hur kan man FÖRSTÅ tonåringars svårigheter idag? Hur kan psykoanalysen – som teori och metod – vara till hjälp för tonåringar att få bättre ordning på den komplicerade inre känslomässiga världen och därmed hjälpa dem att bättre samspela med den komplicerade yttervärlden? Tonåringen behöver våga stanna upp, möta det som skrämmer – inte fly från det komplicerade och smärtsamma. Detta kräver mod, tid och någon att ha vid sin sida. Någon att tala med.

Genom sju psykoanalytiker kommer vi i det här numret att möta ungdomar som på olika sätt brottas med livet någonstans på vägen från att vara barn till att bli vuxen.

Med bidrag av:

• Lena Teurnell
• Agneta Sandell
• Evalotta Enekvist
• Charlotta Björklind
• Henrik Lennartsson
• Björn Wrangsjö
• Majlis Winberg Salomonsson

Läs mer om skriftserien och hur du kan beställa ditt exemplar:

 

Sök psykoanalys & psykoterapi

Via våra mottagningar får du hjälp att kontakta någon av våra medlemmar.

Separata mottagningar finns för

Sök på hemsidan

Fråga psykoanalytikern

Välkommen att ställa frågor om allt som rör psykoanalys och psykoanalytisk behandling till vår expertpanel. Ett urval frågor och svar hittar du här.

Fem psykoanalytikersamtal

Är du i ett skede i ditt liv då du skulle behöva stanna upp och reflektera över din situation?
Ta kontakt med någon av våra erfarna medlemmar i Svenska psykoanalytiska föreningen som erbjuder upp till fem samtal för 400:-/samtal.

Psykoanalyspodden

Nu har vi en psykoanalyspodd! Finns på PodBean och iTunes (sök på "psykoanalyspodden").

Om barnanalys och barnpsykoterapi - Möt Psykologen och psykoanalytikern Gloria Zeligman.

Om våra drifter, en diskussion med psykoanalytiker Bengt Warren.

Divan 1-2 2018

Divan
Tema: REALITETSFÖRLUST

Om psykoanalys

Björn Salomonsson beskriver i tre korta filmavsnitt hur psykoanalys bedrivs.

Alla tre delarna är tillgängliga nu!

Winnicotts samlade verk

Nu lanseras The Collected Works of D.W. Winnicott (12 volumes) Oxford University Press, 2017. Introduktionsrabatt 20 %.
Förutom den tryckta lyxupplagan fins en digital version online! Besök hemsidan, eller se reklamblad.

Tryggare kan flera vara

Spädbarnsmottagningen har under åren 2012–2016 genomfört ett projekt där tio psykoanalytiker från mottagningen placerades på BVC i Stor-Stockholm. De erbjöd korta konsultationer och terapier till spädbarn och deras föräldrar samt handledde sjuksköterskorna. Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden. En broschyr från projektet kan du läsa här!

 

Nya forskningsrapporter

Vid föreningens Vetenskapliga program 18 november 2016 presenterades flera aktuella forskningsrapporter. Här kan du se presentationsbilder och en utförligare rapport från Olavi Linfors och Andrzej Werbarts forskning.

 

DN Insidan

Freuds drömmar lever vidare

Har psykoanalysen någon plats i den moderna psykiatrin och psykologin? Ja, menar två svenska experter, Charlotta Björklind och Johan Eriksson.

Följ forskningen

De två psykologerna Karin Lindqvist och Jakob Mechler bevakar artiklar och forskningsresultat om modern psykodynamisk forskning på bloggen psykodynamiskt.nu.

Länkar

Alla nordiska länder informerar om psykoanalys inom ramen för DPPT-projektet.

Länkar

Vi har samlat ihop en lista på länkar till resurser på Internet med anknytning till psykoanalys.

Håll dig uppdaterad

Är du intresserad av att få Svenska psykoanalytiska föreningens program rörande utbildningsdagar och föreläsningar, via e-post? Mejla då till vårt kansli: info@psykoanalys.se.

 

 

 

Copyright © Spaf 2018-06-16

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se