In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Uppsatser och avhandlingar

The Psychoanalytic Situation as a Play Situation

Exploration of a multi-faceted clinical situation

Rolf Künstlicher

The research question was stirred by observations that the set-up of the clinical situation seems to contain elements that have a deep impact on the patient. I found that the clinical situation shows important similarities to the space for play that children negotiate when they want to immerse themselves in mutual phantasy play. Consequently, one overall purpose of the present study is to explore the psychoanalytic situation as a play situation with the help of two clinical vignettes.In the first part, I give a picture of my understanding of Freud’s reasons for shaping his clinical situation as he did. A critical scrutiny of Freud’s case of the Rat Man gave us keys to an understanding of the clinical method’s contradictoriness.A tentative hypothesis was framed that the set-up of psychoanalysis’s clinical situation induces an ambiguity about different levels of reality, the purpose being to create a space in the course of the analysis in which this confusion can be analyzed and comprehended. This work on the ambiguity of the reality links psychoanalysis with the intimate and spontaneous interaction that characterizes children’s social phantasy play. The investigation came to the conclusion that there exists a conspicuous equivalence between the two situations. The issue of what connects the universal play situation of children on the one hand, with the specific psychoanalytic situation on the other, makes a point of departure from which to approach and investigate the field of inquiry.The theory is that a ‘play’ with factual and illusory asymmetry generates a field of tension that serves as a sounding board from the moment of psychoanalysis's introductory negotiations until its ending. A third area is created that supports a mutual explorative space that in its turn makes a bridge between outer and inner reality and between now and the past. In such a context the phenomenon of play becomes a transformational concept.The conclusion is that psychoanalysis organizes a clinical situation that speaks to a profound and universal human need and that it is understood as an analogy of the play situation of children.

 

.pdf The Psychoanalytic Situation as a Play Situation. Exploration of a multi-faceted clinical situation av Rolf Künstlicher

 

Baby worries

A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment

Björn Salomonsson

I sin doktorsavhandling presenterar läkaren och psykoanalytikern Björn Salomonsson en randomiserad behandlingsstudie av 80 mammor med barn under 18 månaders ålder, som rapporterat problem vid undersökningar på barnavårdcentraler och amningsmottagningar i Stockholm samt från föräldrasajter på internet. Mammor och barn delades in i två grupper om vardera 40 par, för antingen behandling hos psykoanalytiker (Mother-Infant Psychoanalytic treatment, MIP) eller enbart kontakt med BVC. Alla barnen genomgick hälsoscreening av en barnläkare och fortsatte besöken på BVC. MIP-gruppen fick dessutom behandling av psykoanalytiker vid Spädbarnsmottagningen i Stockholm. Den genomfördes under ett par månaders tid med två till tre sessioner i veckan. Uppföljningar gjordes efter ett halvår.

Studien visade att MIP-mammorna fick bättre resultat avseende depression mätt med ett standardiserat frågeformulär. Deras förhållande till barnet liksom känsligheten för hans/hennes signaler förbättrades också mer än hos BVC-mammorna. Alla spädbarn blir inte så påverkade av att mamman är deprimerad och kanske gråter när hon möter barnets blick. Andra reagerar med att avvisa mammans kontaktförsök och blir kinkiga. Särskilt i det senare fallet kunde MIP skapa en god spiral för relationen mellan mamman och barnet, visar avhandlingen.

Bedömningen av samspelet mellan mor och barn samt deras psykiska välmående gjordes genom att Björn Salomonssons intervjuer videofilmades och granskades av utomstående behandlare. Fler studier behövs dock innan man kan tala om säkra forskningsresultat, exempelvis mer forskning om hur MIP fungerar på andra typer av urval och när pappan/partnern är med i behandlingen.

 

.pdf Baby worries. A randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment av Björn Salomonsson

 

Boktips

Vi presenterar aktuell litteratur som utgivits i Sverige och som speglar ett psykoanalytiskt tänkande.

Spaf:s skriftserie

Spaf:s skriftserie har utkommit med tolv nummer, det senaste "Skam på gott och ont".

Spas skriftserie

Spas skriftserie gavs ut med tre nummer mellan 2004 och 2007.

Scandinavian Review

Huvudsyftet för The Scandinavian Psychoanalytic Review är att belysa utvecklingen av psykoanalys i Skandinavien och internationellt.

 

 

Copyright © Spaf 2016-02-27

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se